Concejal

EUSKADIKO

ZINEGOTZIAREN

ESKULIBURUA

LAURA ARANA AGUIRRE

ÁNGEL ZURITA LAGUNA

Liburu honen xedea, Euskadiko zinegotziei beren lana garatu ahal izateko tresna erabilgarria eskaintzea da. Horregatik, era deskriptiboan idatzi da, orri-oineko oharrik gabe eta helburu praktiko batekin.

Euskadiko zinegotzien gidaliburu honek, Udaletxeen antolaketa eta funtzionamendua azaltzen du, Zinegotziek bere lana jakinaren gainean garatu ahal dezaten. Horregatik, beste herri-erakundeetan baino arreta handiagoa jartzen du Udaletxetan.

Euskal Autonomi Erkidegoari buruzkoa denez, liburu honek, Konstituzioaren Lehenengo Xedapen Gehigarria, Autonomi Estatutua, Kontzertu Ekonomikoa eta estatu zein autonomi erkidego mailako garapenerako legediaren ondorio diren berezitasunak deskribatzen ditu.

Gidaliburu hau 2014ko denbora tarteari buruzkoa denez, bereziki garrantzitsua da eta aparteko arreta jasotzen du argitaratu berri den Toki Administrazioaren arrazionalizazioari eta iraunkortasunari buruzko abenduaren 27ko 27/2013 Legearen erreformak.

290 or.; 21 x 15 cm; Paper-azalez
Prezioa: 30 € |ISBN 978-84-942480-0-9
Lege-gordailua: BI-1286-2013

DescargaGratuita

PP | PP VASCO |

Copyright © 2016. Todos los derechos reservados.Fundación Popular de Estudios Vascos