Autonomia mailako Finantzaketa

Komunitate Autonomoen finantzaketari dagokionez, Espainian bi eredu daude: erregimen arrunta eta erregimen forala.

Era berean, erregimen arruntaren barruan,Kanariar Uharteek zergen eta ekonomiaren erregimen berezia dute, arrazoi historikoak eta geografikoak direla-eta. Europar Batasunaren barruko lurralde ultraperiferiko gisa egokitu dituzte uharteak.

Ceuta eta Melilla hiriek ere autonomien finantzaketan parte hartzen dute, Autonomia Estatutuei eta Tokiko Ogasunen finantziazioaren erregimenari jarraituz. Era berean, zerga alorreko erregimen zeharkakoa eta berezia dute, eta, hari esker, Ekoizpenaren, Zerbitzuen eta Inportazioaren gaineko Zerga biltzen

 dute, bezren order.

Finantzaketa sistemak Komunitate Autonomoei ematen dizkien baliabideei haiek dituzten gainerakoak gehitu behar zaizkie: zerga propioak, Estatuko Aurrekontu Orokorren transferentziak, Europar Batasuneko funtsak... Era berean, Komunitate Autonomoek finantzaketa lor dezakete zorpetzera jota, indarrean den araudiak aureikusten dituen baldintzetan.

Espainiako Konstituzioa autonomia erkidegoen finantzaketa sistemari buruz ari da 156. artikulutik 158.a arte. Orobat, foru lurraldeen eta Kanarien berezitasuna halakotzat ezagutzen du.

  • 156. artikuluak sistemaren printzipioak ezartzen ditu: finantza autonomia, koordinazioa eta elkartasuna.
  • 157. artikuluan, autonomia erkidegoen baliabideen zerrenda ageri da, eta lege organikoaz  arautuko direla zehazten.
  • 158. artikuluan, elkartasun printzipioa gauzatzeko tresnak ezartzen dira.
  • Gainera, lehenengo xedapen gehigarria  foru lurraldeei buruz ari da; eta hirugarren xedapen gehigarria kanariar uhartediko ekonomia eta zerga araubidearen aldaketaz.
  • Azkenik, bosgarren xedapen iragankorrak Ceuta eta Melilla autonomia estatutudun hiri bihurtzea ahalbidetu du.

Argibide gehiago:

Estekak

Babesleak

Euskal Ikasketetarako Fundazio Popularra, Eusko Jaurlaritza eta Bizkaiko Foru Aldundiarekin ari da elkarlanean eta laguntza jasotzen du instituzio hauetatik.

El crepúsculo de Dios

El crepúsculo de Dios

Luis Haranburu Antuna

La epopeya de la foralidad Vasco Navarra

La epopeya de la foralidad Vasco Navarra

Jaime Ignacio Ddel Burgo

La epopeya de la foralidad Vasco Navarra

La epopeya de la foralidad Vasco Navarra

Jaime Ignacio Ddel Burgo

Nobleza con Libertad

Nobleza con Libertad

Pedro José Chacón Delgado

Negociaciones del PNV con Franco durante la guerra civil

Negociaciones del PNV con Franco durante la guerra civil

Carlos Olazabal Estecha

Manual del concejal en el País Vasco - 2014

Manual del concejal en el País Vasco - 2014

Laura Arana Aguire

Ángel Zurita Laguna

El manual electoral de Ciceron

El manual electoral de Ciceron

Arturo Aldecoa

Prologo de Leopoldo Barreda

Raices de Libertad

Raices de Libertad

Antonio Menino Santamaría

Alvaro Chapa

Breve historia de Alava y sus instituciones

Breve historia de Alava y sus instituciones

Eduardo Inclán Gil

Breve historia de Guipuzcoa y sus instituciones

Breve historia de Guipuzcoa y sus instituciones

José Luis Orella Martínez

Breve historia de Vizcaya y sus instituciones

Breve historia de Vizcaya y sus instituciones

Ascensión Pastor Porres

Beatriz Salaberri Aguilar

Radiografía de la economía Vasca 2012

Radiografía de la economía Vasca 2012

Carlos Rodríguez González

Ana María González Flores

Catalaina Gálvez Gálvez

Orígenes, ideología y Evolución del PNV

Orígenes, ideología y Evolución del PNV

El Nacionalismo Vasco

Joseba Arregui Aranburu

Pactos y Traiciones

Pactos y Traiciones

Los Archivos de la guerra en Euskadi

Vol I.

De San Sebastián al pacto de Bilbao

Carlos Olazabal Estecha

Pactos y Traiciones

Pactos y Traiciones

Los Archivos de la guerra en Euskadi

Vol II.

Del pacto de Bilbao al pacto de Santoña

Carlos Olazabal Estecha

Pactos y Traiciones

Pactos y Traiciones

Los Archivos de la guerra en Euskadi

Vol III.

El Fin

Carlos Olazabal Estecha

PP | PP VASCO |

Copyright © 2016. Todos los derechos reservados.Fundación Popular de Estudios Vascos