Foruen indargabetu zirenetik Franco arte

 

 

Faustino Menéndez-Pidalen hitzaurreapdf

I. SARRERApdf

II. NAFARROApdf

III. EUSKAL PROBINTZIAKpdf

Araba

Gipuzkoa 

Bizkaia

Hiru probintzien inguruko gogoeta komunak

IV. KARLISMOApdf

V. FORU-ARAZOAREN JATORRIApdf

Bergarako Ituna

1839ko urriaren 25eko foruak baieztatzeko Legea

VI. NAFARROA ETA FORU-ARAZOApdf

Nafarroako foruzaletasun liberala

1841ko Lege Itundua

Foru-sistema berriaren bilakaera

Gurtza eta kleroaren zergari buruzko akordioa (1849)

III. gerra karlista eta Nafarroan izandako eragina

Nafarroako foru-sistema arriskuan

Cánovasek 1841eko Legea izaera hitzartua ukatzen du

Cánovasen hanka sartze nabarmena: “Indarrak estatua sortzen duenean, indarra da zuzenbidea”

Cánovasek Nafarroarekin ituna egiten du. Tejada Valdoserako Ituna (1877)

Gamazada (1893)

Gamazadatik 1927ko Ekonomia Hitzarmenera

Errepublika-kontraforua (1933-1936)

Francoren erregimena

Trantsizio demokratikoa, foru-sistemarako zalantza garaia

VII. FORU-ARAZOAEUSKAL PROBINTZIETANpdf

Aldundien altxamendua Esparteroren Erregeordetzaren kontra eta ondorioak (1841)

Esparteroren erorialdia (1843) eta foruen berrezarpena

Euskal foru-sistemaren sendotzea (1844-1876)

Cánovas del Castilloren pentsaera “foruzalea” (1873)

Iritzi liberalaren haserrea

1876ko indargabetze Legea

Moraza: Euskal foruen beltxargaren kanta

Indargabetze legearen gauzatzea

VIII. EUSKAL FORALTASUNAREN FENIX HEGAZTIA:KONTZERTU EKONOMIKOAKpdf

Lehenengo kontzertua (1878)

Eztabaida argigarria: Ricardo Balpardaren interpelazioa

Cánovas defendatzen da

Kontzertu erregimenaren bilakaera

Bigarren kontzertua (1887)

Hirugarren kontzertua (1894)

XX. mendeko kontzertu ekonomikoak

Laugarren kontzertua (1906)

1919ko Errege Dekretua, Kontzertuaren interpretazioari buruzkoa

1925ko kontzertu ekonomikoa

IX. ALFONSO XII.AREN ESPAINIA AHULApdf

Euskal nazionalismoaren sorrera

Berrezarkuntza edo krisi iraunkorra

Katalunia, Espainiaren arazorik larriena

Anarkismoa, militarismoa eta txandaketa gobernuen dantza

Primo de Rivera jeneralaren diktadura (1923-1930)

Foruak berreskuratzeko saiakerak diktadurapean

Berrezarpen erregimenaren zoritxarreko bukaera (1931)

X. FORALTASUNA ETA AUTONOMIAREN ARTEAN. XX. MENDEKO LEHEN HERENEKO ERREGIONALIZAZIO SAIKERAKpdf

Foruen berrezarpena eta euskal nazionalismoa

Antonio Maura eta gaizki atera zitzaion administrazio-erreforma (1906)

Euskal-nafar fronte komuna sortzeko saiakera (1917-1918)

Espainia, berriro ere, amildegi ertzean

Euskal lurraldearen Autonomia Estatutu Organikoa (1918)

Katalanismoaren eztanda (1918-1919)

Romanonesen sendotasuna

Romanonesen Espainiako erregionalizazio-proiektua (1919)

Euskal autonomia Romanonesen proiektuan

Nafarroako foruen berreskurapena: 1918ko batzar nagusia

Alduideseko konfliktua

Erregionalizazio-proiektuaren hondoratzea

Nafarroako toki autonomia eta 1925ko estatuarekin hitzarmena

XI. BIGARREN ERREPUBLIKA:AUTONOMIA VERSUS FORALTASUNApdf

Karlismoa II. Errepublikaren aldarrikapenaren aurrean

Lizarrako Estatutua (1931)

Nafarroako Kudeaketa Batzordearen proiektuak (1931)

Kudeaketa Batzordeen Euskal-nafar Estatutua (1932)

Eztabaida sutsua

Nafarroak Euskal-nafar Estatutua deuseztatzen du: 1932ko ekainaren 19ko Batzar Orokorra

Irabazleak eta galtzaileak

1933ko Euskal Estatutua

Errepublikako Gorteen erabakien mendeko Estatutua

1936ko Estatutua

Foruen berrezarpenaren porrota

1936ko Estatutuaren aldarrikapena, frankismoan zehar (1937-1975)

Bizkaia eta Gipuzkoako kontzertuen indargabetzea. Arabako kontzertuaren berrespena (1937)

XII. EUSKAL FORALTASUNAREN BERPIZTE IRAGANKORRA FRANKISMOAREN AZKEN URTEETANpdf

Foruak berrezartzeko saiakerak, trantsizio demokratikoan zehar (1975-1977)

Udal-iniziatibak

Naziotasunaren aldeko apustua foraltasunaren kontra, demokrazia ezarri eta gero

ERANSKINAKpdf

 

I. 1978 ESPAINIAKO KONSTITUZIOA

II. ERREGE DEKRETU ITUNDUA, NAFARROAKO PROBINTZIA HAUTESKUNDE ETA FORU ERAKUNDEAK ARAUTZEARI BURUZKOA

IV.ABENDUAREN 18KO 3/1979 LEGE ORGANIKOA, EUSKAL HERRIAREN AUTONOMIA ESTATUTUARENA

V. ABUZTUAREN 10EKO 13/1982 LEGE ORGANIKOA, NAFARROAKO FORU ARAUBIDEA BERREZARRI ETA HOBETZEKOA 

 

 

 

Babesleak

Euskal Ikasketetarako Fundazio Popularra, Eusko Jaurlaritza eta Bizkaiko Foru Aldundiarekin ari da elkarlanean eta laguntza jasotzen du instituzio hauetatik.

El crepúsculo de Dios

El crepúsculo de Dios

Luis Haranburu Antuna

La epopeya de la foralidad Vasco Navarra

La epopeya de la foralidad Vasco Navarra

Jaime Ignacio Ddel Burgo

La epopeya de la foralidad Vasco Navarra

La epopeya de la foralidad Vasco Navarra

Jaime Ignacio Ddel Burgo

Nobleza con Libertad

Nobleza con Libertad

Pedro José Chacón Delgado

Negociaciones del PNV con Franco durante la guerra civil

Negociaciones del PNV con Franco durante la guerra civil

Carlos Olazabal Estecha

Manual del concejal en el País Vasco - 2014

Manual del concejal en el País Vasco - 2014

Laura Arana Aguire

Ángel Zurita Laguna

El manual electoral de Ciceron

El manual electoral de Ciceron

Arturo Aldecoa

Prologo de Leopoldo Barreda

Raices de Libertad

Raices de Libertad

Antonio Menino Santamaría

Alvaro Chapa

Breve historia de Alava y sus instituciones

Breve historia de Alava y sus instituciones

Eduardo Inclán Gil

Breve historia de Guipuzcoa y sus instituciones

Breve historia de Guipuzcoa y sus instituciones

José Luis Orella Martínez

Breve historia de Vizcaya y sus instituciones

Breve historia de Vizcaya y sus instituciones

Ascensión Pastor Porres

Beatriz Salaberri Aguilar

Radiografía de la economía Vasca 2012

Radiografía de la economía Vasca 2012

Carlos Rodríguez González

Ana María González Flores

Catalaina Gálvez Gálvez

Orígenes, ideología y Evolución del PNV

Orígenes, ideología y Evolución del PNV

El Nacionalismo Vasco

Joseba Arregui Aranburu

Pactos y Traiciones

Pactos y Traiciones

Los Archivos de la guerra en Euskadi

Vol I.

De San Sebastián al pacto de Bilbao

Carlos Olazabal Estecha

Pactos y Traiciones

Pactos y Traiciones

Los Archivos de la guerra en Euskadi

Vol II.

Del pacto de Bilbao al pacto de Santoña

Carlos Olazabal Estecha

Pactos y Traiciones

Pactos y Traiciones

Los Archivos de la guerra en Euskadi

Vol III.

El Fin

Carlos Olazabal Estecha

PP | PP VASCO |

Copyright © 2016. Todos los derechos reservados.Fundación Popular de Estudios Vascos