Kupoari, Balantza Fiskalei, Comercio Interregional

 

Kontzertu Ekonomikoa eta Kupoari buruzko informazioa

 

Kontzertu Ekonomikoak eta bere errealitate juridiko, ekonomiko eta administratiboa sakonago ezagutu nahi izanez gero, Ad Concordiam Elkartearen web gunera jo dezakezu. Izan ere, bere bazkide sustatzaileak Bizkaiko Foru Aldundia, Euskal Herriko Unibertsitatea eta Deustuko Unibertsitatea dira.

Ad Concordiam  http://www.conciertoeconomico.org/eu/aurkezpena

“Balantza fiskalei” buruzko informazioa

Pertsona eta lurraldeen bidezko autonomien finantzaketa sakonago ezagutu nahi izanez gero, Ogasun Ministerioaren web gunera jo dezakezu. Bertan, “Balantza Fiskalak” batzen dira, Kontu Publikoen Sistema Lurraldekatua epigrafearen barruan.

Balantza Fiskalak  http://www.minhap.gob.es/es-ES/CDI/Paginas/Sistema-cuentas-territorializadas.aspx

Autonomien Finantzaketari buruzko informazio eskematikoa

Eskematikoki indarrean dagoen finantzaketa sistema, erkidea eta forala, bere bilakaera historikoa eta Kontu Publikoen Sistema Lurraldekatuaren argitalpenaren aurreko “balantza fiskalen” inguruko eztabaida ezagutu nahi izanez gero, Fundazioak sortu duen atxikitako pdf-a deskargatu dezakezu.

Esportazio eta inportazioei buruzko informazioa, Espainiako eskualdeen artean, eta eskualde horien eta munduko beste herrialdeen artekoak.

Eskualde bakoitzaren errealitatea ezagutu nahi izanez gero, euren esportazio eta inportazio harremanen inguruan Espainiako beste eskualdeekin edo munduko beste lurraldeekin, Autonomia Erkidegoek sustatutako hurrengo web gunean sar zaitezke, erregioarteko komertzioari eta Espainian erabilitako errekurtsoen Jatorria eta Helburuari buruzkoa: http://www.c-intereg.es/index.asp

Babesleak

Euskal Ikasketetarako Fundazio Popularra, Eusko Jaurlaritza eta Bizkaiko Foru Aldundiarekin ari da elkarlanean eta laguntza jasotzen du instituzio hauetatik.

El crepúsculo de Dios

El crepúsculo de Dios

Luis Haranburu Antuna

La epopeya de la foralidad Vasco Navarra

La epopeya de la foralidad Vasco Navarra

Jaime Ignacio Ddel Burgo

La epopeya de la foralidad Vasco Navarra

La epopeya de la foralidad Vasco Navarra

Jaime Ignacio Ddel Burgo

Nobleza con Libertad

Nobleza con Libertad

Pedro José Chacón Delgado

Negociaciones del PNV con Franco durante la guerra civil

Negociaciones del PNV con Franco durante la guerra civil

Carlos Olazabal Estecha

Manual del concejal en el País Vasco - 2014

Manual del concejal en el País Vasco - 2014

Laura Arana Aguire

Ángel Zurita Laguna

El manual electoral de Ciceron

El manual electoral de Ciceron

Arturo Aldecoa

Prologo de Leopoldo Barreda

Raices de Libertad

Raices de Libertad

Antonio Menino Santamaría

Alvaro Chapa

Breve historia de Alava y sus instituciones

Breve historia de Alava y sus instituciones

Eduardo Inclán Gil

Breve historia de Guipuzcoa y sus instituciones

Breve historia de Guipuzcoa y sus instituciones

José Luis Orella Martínez

Breve historia de Vizcaya y sus instituciones

Breve historia de Vizcaya y sus instituciones

Ascensión Pastor Porres

Beatriz Salaberri Aguilar

Radiografía de la economía Vasca 2012

Radiografía de la economía Vasca 2012

Carlos Rodríguez González

Ana María González Flores

Catalaina Gálvez Gálvez

Orígenes, ideología y Evolución del PNV

Orígenes, ideología y Evolución del PNV

El Nacionalismo Vasco

Joseba Arregui Aranburu

Pactos y Traiciones

Pactos y Traiciones

Los Archivos de la guerra en Euskadi

Vol I.

De San Sebastián al pacto de Bilbao

Carlos Olazabal Estecha

Pactos y Traiciones

Pactos y Traiciones

Los Archivos de la guerra en Euskadi

Vol II.

Del pacto de Bilbao al pacto de Santoña

Carlos Olazabal Estecha

Pactos y Traiciones

Pactos y Traiciones

Los Archivos de la guerra en Euskadi

Vol III.

El Fin

Carlos Olazabal Estecha

PP | PP VASCO |

Copyright © 2016. Todos los derechos reservados.Fundación Popular de Estudios Vascos