Erregimen Forala

Konstituzioaren lehen xedapen gehigarriak foru-lurraldeen eskubide historikoekiko errespetua jasotzen du, Konstituzio beraren eta Autonomia Estatutuen esparruan.

Ekonomiari dagokionez, Euskadiko Autonomia Estatutuak zein Nafarroako Foru Eraentza Berrezarri eta Hobetzeari Buruzko Lege Organikoak ezartzen dutenez, Hitzarmen edo Kontzertu sistemaren arabera ezarri eta arautzen dira foru-lurraldeen eta Estatuaren arteko finantza eta zerga-harremanak.

Foru erregimeneko finantzaketa sisteman ezarritakoaren arabera, Euskal Autonomia Erkidego eta Nafarroako Foru Komunitateko lurralde historikoek euren zerga-erregimena mantendu, ezarri eta arautu ahal dute. Hortaz, Euskal Autonomia Erkidegoaren hiru lurraldeetako bakoitzari eta Nafarroako Foru Komunitateari dagokio zerga guztiak ordainarazi, kudeatu, likidatu, bildu eta ikuskatzea, Zerga Berezien nahiz Balio Erantsiaren gaineko Zergaren inportazio eskubideak eta inportazio kargak izan ezik. Lurralde horiek biltzen dituzte zerga hauek eta Autonomi Erkidegoak, bere partez, bereganatu ez dituen Estatuaren karga orokorrak finantzatzen laguntzen du, “kupo” edo “ekarpena” izeneko zenbatekoaren bitartez.

Kupo edo ekarpen ekonomikoa bost urtean behin ezartzen da eta urtero eguneratzen da, oinarrizko urtean ezarritako zenbatekoari eguneratze-indize bat aplikatuz. Indize horrek Estatuaren zerga-bilketa likidoak izan duen hazkundea adierazten du, itundutako tributuetan, oinarrizko urtetik kalkulatzen den urtera arte.

Euskal Autonomia Erkidegoak lauhileko bakoitzaren amaieran ordaintzen du kupoa. Nafarroak hiruhilabete bakoitzaren amaieran egiten du ekarpena. Biak aplikatzen zaizkio Estatuko Diru-sarrera Aurrekontuari.

Gaur egun, 12/2002   eta 29/2007   legeek arautzen dute Euskal Autonomia Erkidegoarekiko Kontzertua eta kupoa zehazteko metodologia.

Nafarroan, 28/1990 Legearen  bitartez onetsi zen indarrean dagoen hitzarmena.

Babesleak

Euskal Ikasketetarako Fundazio Popularra, Eusko Jaurlaritza eta Bizkaiko Foru Aldundiarekin ari da elkarlanean eta laguntza jasotzen du instituzio hauetatik.

El crepúsculo de Dios

El crepúsculo de Dios

Luis Haranburu Antuna

La epopeya de la foralidad Vasco Navarra

La epopeya de la foralidad Vasco Navarra

Jaime Ignacio Ddel Burgo

La epopeya de la foralidad Vasco Navarra

La epopeya de la foralidad Vasco Navarra

Jaime Ignacio Ddel Burgo

Nobleza con Libertad

Nobleza con Libertad

Pedro José Chacón Delgado

Negociaciones del PNV con Franco durante la guerra civil

Negociaciones del PNV con Franco durante la guerra civil

Carlos Olazabal Estecha

Manual del concejal en el País Vasco - 2014

Manual del concejal en el País Vasco - 2014

Laura Arana Aguire

Ángel Zurita Laguna

El manual electoral de Ciceron

El manual electoral de Ciceron

Arturo Aldecoa

Prologo de Leopoldo Barreda

Raices de Libertad

Raices de Libertad

Antonio Menino Santamaría

Alvaro Chapa

Breve historia de Alava y sus instituciones

Breve historia de Alava y sus instituciones

Eduardo Inclán Gil

Breve historia de Guipuzcoa y sus instituciones

Breve historia de Guipuzcoa y sus instituciones

José Luis Orella Martínez

Breve historia de Vizcaya y sus instituciones

Breve historia de Vizcaya y sus instituciones

Ascensión Pastor Porres

Beatriz Salaberri Aguilar

Radiografía de la economía Vasca 2012

Radiografía de la economía Vasca 2012

Carlos Rodríguez González

Ana María González Flores

Catalaina Gálvez Gálvez

Orígenes, ideología y Evolución del PNV

Orígenes, ideología y Evolución del PNV

El Nacionalismo Vasco

Joseba Arregui Aranburu

Pactos y Traiciones

Pactos y Traiciones

Los Archivos de la guerra en Euskadi

Vol I.

De San Sebastián al pacto de Bilbao

Carlos Olazabal Estecha

Pactos y Traiciones

Pactos y Traiciones

Los Archivos de la guerra en Euskadi

Vol II.

Del pacto de Bilbao al pacto de Santoña

Carlos Olazabal Estecha

Pactos y Traiciones

Pactos y Traiciones

Los Archivos de la guerra en Euskadi

Vol III.

El Fin

Carlos Olazabal Estecha

PP | PP VASCO |

Copyright © 2016. Todos los derechos reservados.Fundación Popular de Estudios Vascos