I. CÁNOVAS DEL CASTILLOREN BIZITZA ETA LANApdf

Gerra zibilen eta asaldaketa politiko larrien garaia

Cánovasen ordua: Berrezarpena

Hirugarren gerra karlistaren amaiera

Cánovasen lana

Cánovasen sistema: alderdien arteko txandaketa

II. EUSKAL FORUAKpdf

Aurrekari historikoak

Araba

Gipuzkoa

Bizkaia

Gogoeta batzuk

III. FORUAK ETA IRAULTZA LIBERALApdf 

1812ko Konstituzioa

Konstituzioaren “saria”

Konstituzio sistema

Foruak eta konstituzioa

IV. 1839KO FORUAK BERRESTEKO LEGEApdf

Traizio bikoitzaren istorioa: Bergarako Hitzarmena

Eztabaida Diputatuen Kongresuan

Kongresua, jendez gainezka

Eztabaida Senatuan

Batzordearen irizpena

Viluma senatariaren boto partikularra

Euskal-nafar ordezkaritza

Ferrer senatariaren hitzaldia

Batasun konstituzionala, Arrazola ministroaren arabera

Carramolino ministroaren interpretazioa

Aurkako ahotsak

Senatuak onartzen du

1839ko urriaren 25eko Legearen ezarpena

Nafarroa Euskal Probintzietatik bereizten da

1840ko iraileko iraultza eta foruak

1841ko Lege Itundua

Euskal ordezkariekin izandako elkarrizketen porrota

Donostiak Nafarroarekin bat egin nahi du

Esparteroren erorialdia eta foruen berrezarpena

Foru-sistemaren sendotzea

Erlijio-arazoa eta karlismoa

Foruak eta 1868ko iraileko iraultza

V. EUSKAL FORUEN INDARGABETZEApdf

Cánovasen pentsaera euskal foruen inguruan

Karlismoaren porrota

Euskal liberalen ezinegona

Aiherkundea

Cánovasen hanka sartze nabarmena: indarra da zuzenbidea

Cánovasek Nafarroarekin ituna egiten du

Foruen aurkako eztabaida bortitza

Sánchez Silva senatariaren interpelazioa

Cánovas: garaileen zuhurtasuna

Euskal intrantsigentzia

Cánovasen lege-proiektua

Foru Aldundien azken arrangura

Senatuak foruen kontra egiten du

Foru Batzordearen irizpena

1876ko ekainaren 19ko batzarraldia

Sánchez Silvaren boto partikularra, foruei astindua

Cánovas, foruen defendatzailea

1876ko ekainaren 20ko batzarraldia

Aguirre senatariaren hitzaldi aparta

Lino Reinoso senatariaren gaitzondoa

Jeneral bat, euskal liberalen defentsan

1876ko ekainaren 21eko batzarraldia

López Dóriga: “Gernikako bandaloak”

Soldadutzatik salbuesteko eskubideak

Eztabaida Diputatuen Kongresuan

Batzordearen irizpena

1876ko uztailaren 12ko batzarraldia

González Fioriren boto partikularra

Llobregateko kondea Gipuzkoako diputatuaren hitzaldia

Sagastaren jarraitzaile bat, foruen kontra

Javier Los Arcos Nafarroako diputatuak hitza hartzen du

Eztabaidak jarraitzen du

Sagastaren beste jarraitzaile baten diskurtsoa: Augusto Ulloa

Cánovasek foru-arazoari lehentasuna ematen dio

1876ko uztailaren 13ko batzarraldia

Euskal foruen beltxargaren kanta: Morazaren hitzaldia

1876ko uztailaren 15eko batzarraldia

Rodaren erantzuna Morazari

Villavaso diputatuaren karlismoaren kontrako diskurtsoa

Vicuña diputatuaren espainiar eta euskal abertzaletasuna

Digresio txiki bat            

1876ko uztailaren 17ko batzarraldia

Navarro versus Cánovas “diktadorea”

Cánovas, indarra eta zuzenbidearekin gora eta behera

Pidal y Mon, foruen Kixotea

1876ko uztailaren 18ko batzarraldia

Lasala liberalaren foruen aldeko hitzaldia

Cánovas berriz ere

Garmendiaren foruen aldeko diskurtsoa

Gorostidik “krimen politikorik handiena” salatzen du

Zavalak euskal liberalismoaren heroitasuna aldarrikatzen du

Barandica: foruek gure Espainiarekiko leialtasuna bermatuko dute

Martínez Aragónen zenbatekoak

Villarroya eta Aragoiko Koroaren foruak

1876ko uztailaren 19ko batzarraldia

Germán Gamazoren hitzaldia

Grazia eta Justizia ministroaren erantzun kezkagarria

Salamanca jenerala, soldadutza salbuespen eskubidearen aurka

Morazaren azken arrangura

VI. FORU-SISTEMAREN AMAIERApdf

1876ko uztailaren 21eko Legearen ezarpena

Lehenengo pausoak amildegirantz

Gasteizko batzarra

Ogiaren gatazka

Elkarrizketa “dramatikoa” Cánovasekin

Batean kale: Cánovasen jarraibide orokorrak

Bestean bale: “Quesadaren oinarriak”

Cánovasek gauzak argitzen ditu

Oposizioaren kritikak

Araba eta Gipuzkoa, moldatzeko prest

Bizkaia, menderakaitza. Batzar Nagusien disoluzioa

Aldundien batzar berria

Cánovasek Bizkaiko foru-sistemaren bukaera agintzen du. 1877ko maiatzaren 5eko Dekretua

Bizkaiko foraltasunaren bukaerari buruzko eztabaida Kongresuan

Vicuña: “dohakabeko Dekretua”

Cánovas justifikatzen da

Bizkaiko Aldundia

Arabaren alferrikako tolerantzia eta Araba eta Gipuzkoako foru-sistemaren bukaera

Bizitzak jarraitzen du

VII. KONTZERTU EKONOMIKOAKpdf

Porrotaren ondoren

Cánovasek probintzia-diputazioekin hitz egitea onartzen du

Ituna aurrera doa, probintzien arteko desadostasunen bitartean

Lehenengo “kontzertua”: 1878ko otsailaren 28ko Errege Dekretua

Salbuespenezko behin-behinekotasunetik, Kontzertu Ekonomiko erregimenaren instituzionalizazio itundura

Lehenengo benetako Kontzertua

Lehen “kontzertuari” erreakzio batzuk

Ez-toleranteak

Toleranteak

Kontzertuak mantentzearen komenigarritasunari buruzko iritzi ezberdinak

VIII. FORUEI BURUZKO AZKEN EZTABAIDA HANDIA ETA KONTZERTUEI BURUZKO LEHENApdf

1878ko abenduaren 14ko batzarraldia

Balparda diputatuaren diskurtso sendoa Cánovasen kontra

Foruen “tolle tolle-a”

“Los Vascongados” liburuaren hitzaurrea

Cánovasen jokabide ez toleranteak akordioa eragotzi zuen

1877ko maiatzaren 5eko Errege Dekretuaren inposizioa

“Kontzertu ekonomikoari” oposizio bortitza

Gobernuaren zuhurtzia-ahalmenen erabilera arbitrarioa

Cánovasen loria

Askatasun gabeko herrialdea

Okupazio-armadari buruz

Azkeneko diskurtsoa

Abreu Arabako diputatuaren hitzaldia

Morazaren elegia

Indarraren eskubidea

Cánovasek bere politika defendatzen du

Interpelazioaren konstituzio-kontrakotasuna

“Los Vascongados” liburuaren hitzaurrearekin gora eta behera

Cánovasek 1878ko kontzertua defendatzen du

Euskal Probintzien salbuespen-egoerari buruz

Gehiago okupazio-armadari buruz

Balpardaren erantzuna

Cánovasek ez du foru-sistema hiltzat ematen

Balpardaren azken hitzak

Cánovasek ixten du eta karlismoaren mamua gogora ekartzen du 

 

IX. KONTZERTUAK, EUSKAL FORALTASUNAREN FENIX HEGAZTIApdf 

Euskal foraltasunaren fenix hegaztia

Primo de Riveraren diktadurako (1926) kontzertu ekonomikoa

Calvo Soteloren kontzertu ekonomiko erregimenaren kontrako arrazoiak

Kontzertu ekonomikoen geroagoko garapena

EPILOGOApdf

ERANSKINA


Cánovasen "Los Vascongados" liburuaren hitzaurreapdf.

BIBLIOGRAFÍApdf

Babesleak

Euskal Ikasketetarako Fundazio Popularra, Eusko Jaurlaritza eta Bizkaiko Foru Aldundiarekin ari da elkarlanean eta laguntza jasotzen du instituzio hauetatik.

El crepúsculo de Dios

El crepúsculo de Dios

Luis Haranburu Antuna

La epopeya de la foralidad Vasco Navarra

La epopeya de la foralidad Vasco Navarra

Jaime Ignacio Ddel Burgo

La epopeya de la foralidad Vasco Navarra

La epopeya de la foralidad Vasco Navarra

Jaime Ignacio Ddel Burgo

Nobleza con Libertad

Nobleza con Libertad

Pedro José Chacón Delgado

Negociaciones del PNV con Franco durante la guerra civil

Negociaciones del PNV con Franco durante la guerra civil

Carlos Olazabal Estecha

Manual del concejal en el País Vasco - 2014

Manual del concejal en el País Vasco - 2014

Laura Arana Aguire

Ángel Zurita Laguna

El manual electoral de Ciceron

El manual electoral de Ciceron

Arturo Aldecoa

Prologo de Leopoldo Barreda

Raices de Libertad

Raices de Libertad

Antonio Menino Santamaría

Alvaro Chapa

Breve historia de Alava y sus instituciones

Breve historia de Alava y sus instituciones

Eduardo Inclán Gil

Breve historia de Guipuzcoa y sus instituciones

Breve historia de Guipuzcoa y sus instituciones

José Luis Orella Martínez

Breve historia de Vizcaya y sus instituciones

Breve historia de Vizcaya y sus instituciones

Ascensión Pastor Porres

Beatriz Salaberri Aguilar

Radiografía de la economía Vasca 2012

Radiografía de la economía Vasca 2012

Carlos Rodríguez González

Ana María González Flores

Catalaina Gálvez Gálvez

Orígenes, ideología y Evolución del PNV

Orígenes, ideología y Evolución del PNV

El Nacionalismo Vasco

Joseba Arregui Aranburu

Pactos y Traiciones

Pactos y Traiciones

Los Archivos de la guerra en Euskadi

Vol I.

De San Sebastián al pacto de Bilbao

Carlos Olazabal Estecha

Pactos y Traiciones

Pactos y Traiciones

Los Archivos de la guerra en Euskadi

Vol II.

Del pacto de Bilbao al pacto de Santoña

Carlos Olazabal Estecha

Pactos y Traiciones

Pactos y Traiciones

Los Archivos de la guerra en Euskadi

Vol III.

El Fin

Carlos Olazabal Estecha

PP | PP VASCO |

Copyright © 2016. Todos los derechos reservados.Fundación Popular de Estudios Vascos